Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Witamy na stronie projektu


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt
"Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP"
realizowany jest w ramach poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych

Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13

Projekt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, którzy chcą wdrożyć ekologiczne rozwiązania w swoich firmach.

Udział w projekcie bezpłatny

Celem projektu jest:
  • Podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania energią w MMŚP,
  • Podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania surowcami i odpadami w MMŚP (i ich źródeł finansowania),
  • Podniesienie umiejętności wśród pracowników MMŚP dotyczących tworzenia lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych (i ich źr. finansowania) w swoim MMŚP.