Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projektodawca

EKSPERT-SITR LOGO

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie jako firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku. Powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

PROJEKTUJEMY:

biogazownie samodzielne lub zintegrowane z gorzelnią lub spalarnią odpadów, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, oczyszczalnie ścieków

OPRACOWUJEMY:

raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ochrony środowiska, operaty wodno-prawne, plany gospodarki odpadami

WYCENIAMY:

nieruchomości zabudowane i niezabudowane, w tym rolne, budynki, służebności przesyłu, osobiste i gruntowe, maszyny i sprzęt rolniczy

REALIZUJEMY:

projekty szkoleniowe związane w energetyką odnawialną współfinansowane ze środków europejskich

PATENTY / INNOWACJE:

projektujemy rozwiązania techniczne, a także prowadzimy działalność rozwojową, której rezultatem są zastrzeżenia patentowe

Wykonywanie celów i zadań statutowych naszej firmy możliwe jest dzięki wypracowaniu doskonałych kontaktów i współpracy merytorycznej, oraz organizacyjno-technicznej z ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, placówkami oświaty na terenie kraju. W realizacji naszych prac udział biorą eksperci i rzeczoznawcy ze środowisk naukowych i praktycy, którzy swoje predyspozycje fachowe potwierdzili uprawnieniami państwowymi i rekomendacjami elitarnych środowisk stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

EKSPERT-SITR posiada partnerskie kontakty z jednostkami administracji państwowej różnych szczebli, a także rozległą praktykę we współpracy z organami administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dodatkowo, mamy wiele sukcesów w wykonywaniu zleceń i zadań komercyjnych na rzecz podmiotów działajacych w sektorze rolnictwa i innych dziedzin gospodarki.

Nasza firma wykonała około 4000 profesjonalnych analiz z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, ekspertyz ekonomicznych i prawnych, operatów ochrony powietrza, oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyz dotyczących zagospodarowania odpadów.


EKSPERT-SITR Sp. z o.o.
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego
ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
tel/fax: 94 342-25-81, 94 342-39-13
www.ekspert-sitr.pl