Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia

W ramach projektu dla 120 uczestników zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami w MMŚP.
Charakter szkoleń: wykładowo-warsztatowy, stacjonarny
Czas trwania: 56 godzin, w systemie 3+4 dni x 8 godzin.
Terminy i miejsca szkoleń: dopasowane do uczestników.

Uczestnikom zostaną zapewnione noclegi, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad). Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają certyfikaty.

MODUŁ I - GOSPODARKA ENERGIĄ W MMSP (3 DNI)
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii,
 • systemy pomiarowe,
 • technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie,
 • zarządzanie energii cieplną,
 • projektowanie systemowego zarządządzana energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym - SMART GRID,
 • sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.
MODUŁ II – SUROWCE I ODPADY W MMŚP (2 DNI)
 • nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami,
 • projektowanie ekologicznych surowców,
 • ekologiczna gospodarka odpadami,
 • sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu,
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej,
 • projektowanie rozwiązań.
MODUŁ III – ZAGADNIENIA DOT. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH (2 DNI)
 • sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych,
 • analiza dostępnych źródeł finansowania
 • korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.