Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytania ofertowe

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2015.01.26

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Wieliczce lub Krakowie w dniach 17-19.02.2015 r., 25-26.03.2015 r. oraz 13-14.05.2015 r. w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.12.23

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Białymstoku lub Giżycku lub Mikołajkach lub Suwałkach w dniach 27-29.01.2015 r. , 18-19.03.2015 r. oraz 22-23.04.2015 r. w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.09.30

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Wieliczce lub Krakowie w dniach 21-23.10.2014 r., 2-3.12.2014 r. oraz 14-15.01.2015 r. w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.08.29

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Rzeszowie w dniach 23-25.09, 27-28.10, 19-20.11.2014 w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.08.19

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Warszawie w dniach 16-18.09.2014, 7-8.10.2014 oraz 5-6.11.2014 w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.08.04

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Kołobrzegu w dniach 25-27.08.2014, 11-12.09.2014 oraz 1-2.10.2014 w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.06.18

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Wieliczce lub Krakowie w dniach 22-24.07.2014, 12-13.08.2014 i 3-4.09.2014 w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.05.29

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Białymstoku, Suwałkach lub Mikołajkach w dniach 24-25.06.2014 oraz 15-16.07.2014 r. w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.05.23

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Kołobrzegu w dniach 11-12.06.2014 oraz 1-2.07.2014 r. w projekcie pt. "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.05.09

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Białystoku, Suwałkach lub Mikołajkach w dniach 27-29.05.2014 r. w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi konferencyjno-hotelowej

Data publikacji: 2014.04.25

Dotyczy usługi konferencyjno-hotelowej w Kołobrzegu w dniach 20-22.05.2014 r. w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi doradztwa

Data publikacji: 2014.04.02

Dotyczy wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu doradztwa z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomocy w tworzeniu lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznychw projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. usługi przeprowadzenia szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych

Data publikacji: 2014.01.14

Dotyczy wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń oraz przygotowaniu materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami oraz zagadnień z zakresu źródeł finansowania rozwiązań ekologicznych w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. specjalisty ds. doradztwa

Data publikacji: 2014.01.02

Dotyczy pełnienia funkcji SPECJALISTY DS. DORADZTWA w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. eksperta ds. monitoringu

Data publikacji: 2013.11.14

Dotyczy pełnienia funkcji EKSPERTA DS. MONITORINGU w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. specjalista ds. szkoleń

Data publikacji: 2013.11.14

Dotyczy pełnienia funkcji SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.

Zapytanie dot. kierownika projektu

Data publikacji: 2013.11.14

Dotyczy pełnienia funkcji KIEROWNIKA PROJEKTU w projekcie pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Nr WND-POKL.02.01.01-00-400/13.